Hra

“I cesta může být cíl…”

Otevřené okno a vlasy vlající ve větru. Sedačka spolujezdce ozářená letním sluncem. Rozeznělé struny a praskání ohně. Vůně klobásy v zapadlém motorestu. Parta lidí, kteří sdílejí společnou cestu.
Epizody z cest se budou odehrávat v současnosti ve středních Čechách. Několik na sobě nezávislých skupin lidí cestuje, každá z jiného důvodu. Jedná se o neobyčejně obyčejné lidi, kteří na svých cestách poznávají kouzlo otevřených cest, na nichž mohou najít sami sebe. A někdy i něco víc…

Styl hry

Hra je koncipována jako relativně transparentní sandboxový larp. Hráči si sami a ve spolupráci s organizátory tvoří před hrou charaktery a na předherním setkání si také ve skupině dovytváří ústřední zápletku, během hry pak tuto zápletku aktivně rozehrávají mezi sebou. To neznamená, že by hra neobsahovala pro hráče žádná překvapení (nerozhodnou-li se jinak) či nebyla nějak korigována ze strany organizátorů, nicméně s velkou míry transparentnosti hry by měli počítat všichni hráči. Hra primárně staví na interakci skupiny uvnitř, která se po dobu hry se nebude měnit či dělit, výběr vhodných spoluhráčů do skupiny je tak pro hru zásadní.

Jedná se o letní road movie komedii, odlehčenou hru z cestovatelského prostředí. Cílem není ani tak finální destinace, jako samotný pocit z toho být na cestách. Hra bude probíhat v malých skupinách hráčů. Tyto skupiny jsou pro hráče primární a drtivou většinu hry odehrají v nich. Hra skupin se od sebe bude mírně lišit, podobně jako i komedií jsou různé druhy. Některé jsou až směšně nevážné, u jiných je těžké neuronit slzu. Všechny by ale měly končit s lehkým úsměvem při zvuku hudby linoucí se z rádia a s ubíhající cestou za oknem.

Pro hráče by nemělo být tajemstvím, že hra je inspirována filmem Interstate 60, a ačkoliv je primárně zaměřená na cestování a prožitky z cest, objeví se v ní i nějaké mystično, však ono ostatně s cestováním souvisí. V oblasti, kde se bude hra odehrávat, se občas dějí zvláštnosti a podivné náhody. Epizody s tímto prvkem pracují, nemusíte mít však obavu, že byste na hře místo civilnosti zažívali výlety do fantastiky. Zájemci o hru by ale měli být připraveni, že cesta skupin může nabrat i lehce snový či bizarní nádech.

Hráči ve svých skupinách budou cestovat po herním území a v rolích reagovat na své okolí. Každá skupina bude dopředu transparentně vědět, která místa má navštívit, způsob přepravy a rychlost přesunu bude ale zcela na ní. Cílem hry není chvátat, ale občas se zastavit a vnímat svoje okolí. Dejte si nechutné pivo v nádražní putyce, zahrajte si prší při čekání na stopa u cesty, poznávejte. Každá skupina bude mít důvod, proč se na cestu vydávají a co je na ní drží. V průběhu hry budou od tvůrců přicházet i nové podněty, nebude se to ale dít často. Odpovědnost za vlastní hru si tak velkou měrou ponese každý účastník.

Zároveň není nutné umět řídit vozidlo. Hra s hráčskými řidiči nepočítá a zcela vědomě pracuje s různými možnostmi přepravy, ať už hráči zvolí autobus, vlak, stopování nebo pochod. Bude tedy možnost narazit na dopravu, kterou zajistí organizátoři (například v podobě auta, které si hráči stopnou), zároveň se ale počítá s tím, že budou hráči využívat i “nezorganizované” dopravy.

 Rozdělení hry

Hra má dvě části. První z nich proběhne v neděli před samotnou hrou. Hráči se setkají s organizátory a hru budou pomocí workshopů dotvářet tak, aby jim co nejvíce vyhovovala. Medailonky pouze nastiňují obsah hry skupiny, nicméně postavy a hlubší zápletky si budou hráči dotvářet týden před hrou.

Druhou částí je pak samotná hra. Hru bude možné hrát už od čtvrtka, nicméně počítáme hlavně s hraním od pátku do neděle (dřívější start závisí pouze na hráčích, případně na settingu dané skupiny).

Je nutná přítomnost na obou částech. První, přípravná část bude trvat jedno nedělní odpoledne.