Přihlašování

Přihlašování na Epizody z cest bude probíhat klasickým přihlašovacím formulářem, který najdete ZDE(přihlašování skončilo). Přihlašování na naši hru bude spuštěno 1.4. v 18:00 a uzavře se 14.4. o půlnoci.

Hráči se přihlašují ve skupině. Vzhledem k tomu, že drtivou většinu hry budete ve skupinách, ve kterých se přihlásíte, doporučujeme vybrat si partu lidí, se kterými si skutečně chcete zahrát. Protnutí či setkání jednotlivých skupin budou spíše sporadická. Přihlášku bude za celou skupinu podávat vždy jeden zástupce.

Přihlašování není formou “nejrychlejší bere”. Bude časový interval, ve kterém budete moci zasílat své přihlášky. Do finálního obsazování budeme zahrnovat více faktorů, mezi nimiž může být i typecast nebo osobní preference. Nechceme tím budit dojem, že tvoříme hru jen pro známé a kamarády. Chceme však dosáhnout maximálního herní zážitku přihlášených a tyto přístupy nám takový výsledek umožňují.

Počet hráčů je vždy uveden u medailonku konkrétní skupiny (viz záložka Skupiny). Na jednu hru bude vybráno pět skupin. Cílem tedy není obsadit všechny skupiny, které jsou na výběr. Skupiny se nebudou duplikovat, každá skupina se objeví ve hře pouze jednou (nestane se tedy, že by se potkali dvě trampské skupiny).

Po ukončení přihlášení dostanou hráči informace od organizátorů. Ty budou obsahovat praktické informace a nějaké nastínění hry jejich skupiny. Hráči pak budou mít prostor se začít připravovat na hru ve skupině. Výsledný obsah si ale hráči budou teprve dotvářet na workshopech, které proběhnou v neděli týden před samotnou hrou a na kterých je nutná účast všech hráčů. Přihlášením na tuto hru hráči souhlasí s participací na tvorbě herního zážitku a jsou za něj spoluzodpovědní. Předem tedy znovu upozorňujeme, že hráčům do rukou nespadne plně naskriptovaná hra a detailně napsané postavy.